Wczytuję dane...
Poradnik dla projektantów - wskazówki ogólne

PORADNIK

dla projektantów łazienek bez barier

Niniejszy poradnik powstał z myślą o wszystkich osobach zaangażowanych w proces tworzenia łazienek dla osób niepełnosprawnych. Wszelkie porady oraz wskazówki zawarte w tej publikacji adresujemy do projektantów oraz montażystów. Mamy nadzieję, że dzięki niemu zarówno planowanie, jak i wdrażanie nowatorskich rozwiązań w dziedzinie łazienek dla osób ograniczonych ruchowo stanie się o wiele prostsze i bardziej efektywne.

Poradnik stworzyliśmy w oparciu o obowiązujące obecnie regulacje prawne oraz najlepsze praktyki stosowane w tej dziedzinie. BSD (www bsd.sklep.pl) jako czołowy producent uchwytów i akcesoriów łazienkowych dostosowanych do osób niepełnosprawnych pragnie w ten sposób wesprzeć projektantów i montażystów oraz dołożyć swoją własną cegiełkę w proces pokonywania barier architektonicznych w otaczającym nas środowisku.

Ogólna charakterystyka łazienek dla osób niepełnosprawnych

Łazienka to pomieszczenie, z którego każdy użytkownik, również osoba mająca problemy z poruszaniem, powinien korzystać w sposób nieskrępowany. Planując pomieszczenie dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej lub starszej ważne jest prawidłowe wykonanie projektu, a także użycie odpowiednich elementów wyposażenia.

Projektowanie, budowa lub przebudowa pomieszczeń higienicznosanitarnych dla osób niepełnosprawnych powinno opierać się o przepisy Polskiego Prawa Budowlanego, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z późn. zm.), a także prawo unijne i międzynarodowe.

Podstawowe zasady, którymi powinniśmy kierować się przy projektowaniu i urządzaniu łazienki dostępnej dla osób niepełnosprawnych, czy to w budynku użyteczności publicznej, czy mieszkaniu prywatnym, to:

1) zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 150×150 cm,

2) stosowanie w tym pomieszczeniu i na trasie dojazdu do niego drzwi bez progów,

3) zainstalowanie odpowiednio przystosowanej, przynajmniej jednej miski ustępowej i umywalki, a także jednego natrysku, jeżeli ze względu na przeznaczenie przewiduje się w budynku takie urządzenia,

4) zainstalowanie uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higienicznosanitarnych.

Warto pamiętać, iż w budynkach użyteczności publicznej na każdym piętrze przynajmniej jedno pomieszczenie powinno spełniać powyższe zasady. Natomiast jeżeli chodzi o projekty pomieszczeń prywatnych, to ze względu na stopień niepełnosprawności, zakres ograniczenia ruchu, zasięg powierzchni manewrowej czy też wymiary wózka należy je traktować bardzo indywidualnie.

Podawane minimalne wymiary obrysu zewnętrznego łazienki to ok. 200 x 240 cm, jednak wartości te są bardzo uogólnione, gdyż w przypadku adaptacji użytkownik czasami jest bardzo ograniczony strukturą budynku (okna, wnęki, ściany nośne). Dlatego jeżeli nie dysponujemy odpowiednio dużą powierzchnią, należy ją wygospodarować, przykładowo łącząc łazienkę i wc. Niezmiennie podstawowym warunkiem projektu łazienki dla osoby niepełnosprawnej, oprócz zachowania ergonomii i funkcjonalności, jest uwzględnienie zasad bezpieczeństwa.

Obecne możliwości techniczne, szeroka gama specjalistycznego asortymentu oraz możliwe dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozwalają na projektowanie łazienek, które praktycznie w pełni uniezależniają osobę niepełnosprawną od pomocy osób trzecich.


Wanna

BSD poradnik łazienka dla niepełnosprawnych - wanna


Prysznic


Umywalka


Toaleta