Wczytuję dane...
Zmiana formy prawnej spółki BSD

Szanowni Państwo!

Niniejszym informujemy, że w dniu 7 maja 2024 r. nastąpiło przekształcenie spółki BSD Dystrybucja Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa w  BSD Produkcja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Informujemy, że wskutek przekształcenia zmianie ulega forma prawna firmy bez zmiany dotychczasowego numeru NIP i Regon oraz numerów rachunków bankowych. Spółce został nadany nowy numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym  KRS 0001103696

Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji nazwy spółki nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności oraz na ważność zawartych wcześniej umów. BSD Produkcja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. przejęła wszelkie prawa i obowiązki spółki BSD Dystrybucja Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

W związku z powyższym, prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach oraz wystawianie wszelkich dokumentów księgowych (faktur), a także kierowanie wszelkiej korespondencji z uwzględnieniem następujących danych spółki:

BSD Produkcja Spółka z ograniczoną odpowiedzialności

Powstańców Wielkopolskich 13/4, 69-100 Słubice
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0001103696

NIP 5981641757         REGON 368846329